Brand

2018-01-25 15:33:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Brand i lastbil på länsväg 392.

Ett lastbilssläp som brinner norr om Rödmyrberget. Enligt de initiala uppgifterna ska släpet vara lastat med virke och det ska brinna med öppna lågor. Räddningstjänsten stänger av vägen under räddningsarbetet.

Se händelsen på polisen.se