Albin Vikmans Åkeri Aktiebolag

Norrbottens län

Information

Albin Vikmans Åkeri Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Överkalix. Det är nämligen den kommunen som Albin Vikmans Åkeri Aktiebolag finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Albin Vikmans Åkeri Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Albin Vikmans Åkeri Aktiebolag som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1984-10-15. Men sedan 1985-01-01 så har Albin Vikmans Åkeri Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Ängesån 77, 956 98, Lansjärv. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Albin Vikmans Åkeri Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0926-32015.

Överkalix arbetar för att bolag som Albin Vikmans Åkeri Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Albin Vikmans Åkeri Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Norrbottens län.

Bolaget skall bedriva åkerirörelse samt köp och försäljning av sågade och hyvlade träprodukter och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Albin Vikmans Åkeri Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Albin Vikmans Åkeri Aktiebolag och det är följande personer, Vikman, Sven som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Vikman, Sven Albin som är född 1928 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Enstedt, Sven Tommy som är född 1963 och har titeln Revisorssuppleant, Nordlund, Maria Teresia som är född 1967 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Albin Vikmans Åkeri Aktiebolag är 556250-3655.