Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag

Norrbottens län

Information

Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Överkalix. Det är nämligen den kommunen som Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1972-01-03. Men sedan 1990-01-01 så har Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till N. Kyrkog. 7, 956 31, Överkalix. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0926-75680.

Överkalix arbetar för att verksamheter som Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Norrbottens län.

Bolaget skall inom Norrbottens län och angränsande områden - genom avtal med andra trafikföretag eller i egen regi - bedriva kollektivtrafik. Bolaget äger rätt att bedriva verksamhet omfattande planeringg, upphandling, utförande, samordning och administration av samhällsbetalda resor och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Hjalmarsson, Leif Roland -Niska, Bengt Kullervo -Svedell, Hans Torsten i förening med -Andersson, John Arne Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag och det är följande personer, Andersson, John Arne som är född 1963 och har titeln Extern VD, Hjalmarsson, Leif Roland som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Arvidsson, Karl Arvid Birger som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergdahl, Jan Christer som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Hannu, Ulf Frans Anders som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ture Frank Jerry som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot.Joneland, Hans Rasmus som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindbäck, Britt Margareta som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lipkin, Harriet Agneta som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot.Niska, Bengt Kullervo som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot.Rolfs, Hans Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot.Svedell, Hans Torsten som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot.Eriksson, Eva Annika som är född 1959 och har titeln Suppleant.Fors, Simon Alexander som är född 1980 och har titeln Suppleant.Innala, Bengt Olov som är född 1958 och har titeln Suppleant.Lindström, Rolf Olle Abel som är född 1936 och har titeln Suppleant.Lundholm, Bertil Eugén som är född 1937 och har titeln Suppleant.Nilsson, Leif Erik som är född 1951 och har titeln Suppleant.Nordvall Hedström, Monika som är född 1946 och har titeln Suppleant.Ojanlatva, Margit Gunvor som är född 1941 och har titeln Suppleant.Stenberg, Eva Helena som är född 1970 och har titeln Suppleant.Uvberg Nordell, Ingela Margareta som är född 1954 och har titeln Suppleant.Åström, Kjell Krister som är född 1946 och har titeln Suppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.Öhrn, Karl Olof som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant.Anttila, Rolf Brynolf Ingemar som är född 1962 och har titeln Huvudansvarigrevisor.Planting, Per Olof som är född 1945 och har titeln Lekmannarevisor.Åknert, Nils Anders som är född 1952 och har titeln Lekmannarevisor.Berglund, Vanja Ragnhild som är född 1943 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.Sandahl, Birgit Elisabet som är född 1936 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.

Organisationsnummer för Länstrafiken i Norrbotten Aktiebolag är 556156-2058.