Överkalix Lastbilcentral ekonomisk förening

Norrbottens län

Information

Överkalix Lastbilcentral ekonomisk förening är ett företag som finns i Överkalix. I Överkalix Lastbilcentral ekonomisk förening finns det lite olika personer som är förknippade och det är Lindbäck, Yvonne Marita som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kurt Ingemar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönnlund, Sven Anders som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Vikman, Sven som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Flink, Matz Erik Larsson som är född 1961 och har titeln Suppleant, Lindbäck, Nils Gunnar som är född 1959 och har titeln SuppleantPersson, Kurt Fredrik som är född 1981 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Överkalix Lastbilcentral ekonomisk förening så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Överkalix Lastbilcentral ekonomisk förening på telefon 0926-77335.

Föreningens ändamål är att utöva sådan sund och effektiv transportförsäljningsverksamhet, som främjar medlemmarnas ekonomiska inressen. Föreningen skall därvid i eget namn träffa avtal om utförande av tjänster, som innefattar eller förutsätter tillhandahållande av transportredskap ,inom ramen för sålunda träffade avta bereda så god och lönsam sysselsättning som möjligt för medlemmarnas transportredskap samt utöva annan med ovanstående förenlig verksamhet. Därutöver skall föreningen för medlemmarna förmedla inköp av transport- redskap och förnödenheter, vid behov inrätta intressekontor för medlemmarna för att åt dem ombesörja avlöningsuträkning och ut- betalning och utföra andra för deras verksamhet erforderliga ad- ministrativa göromål samt iakttaga av Svenska Åkeriförbundet och Norrbottens läns Åkeriförening fattade beslut och verka för genomförandet av förbundet och föreningens rekommemdationer. Till fullföljande av sitt ändamål skall föreningen i den ort, där styrelsen har sitt säte, inrätta huvudkontor samt i övrigt av- delningskontor inom verksanhetsområdet. Vidare skall föreningen i den mån så befinnes förenligt med verksamhetens bedrivande, förvärva fast egendom och andra anläggningstillgångar.

Idag är Överkalix Lastbilcentral ekonomisk förening av bolagstypen Ekonomisk förening.

Överkalix Lastbilcentral ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Norrbottens län och Överkalix arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Överkalix Lastbilcentral ekonomisk förening innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Överkalix Lastbilcentral ekonomisk förening är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1980-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Överkalix Lastbilcentral ekonomisk förening så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lindbäck, Yvonne Marita -Rönnlund, Sven Anders

Överkalix Lastbilcentral ekonomisk förening har 798200-0866 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Norrbottens län.