Barents Literature Centre ekonomisk förening

Norrbottens län

Information

Barents Literature Centre ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Överkalix. Det är nämligen den kommunen som Barents Literature Centre ekonomisk förening finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Barents Literature Centre ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2000-03-27.

Barents Literature Centre ekonomisk förening som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 2000-01-26. Men sedan 2000-03-27 så har Barents Literature Centre ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Barents Literature Centre ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0926-10265.

Överkalix arbetar för att verksamheter som Barents Literature Centre ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Barents Literature Centre ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter i Norrbottens län.

Föreningens ändamål är att förvalta och driva centrets kansli och därigenom främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Genom att förmedla uppdrag och utbildningar inom områdena språk, litteratur och kommunikation vill Barents Literature Centre ge fler av regionens språkbegåvningar möjlighet att utbilda sig till översättare och tolka samt stimulera författare att skriva för och om dem som bor i de nordliga provinserna. Föreningen vill på detta sätt medverka till att skapa arbetstillfällen och förbättrade utgivningsmöjligheter för översättare och författare, samt bidra till att stärka den nordliga identiteten och samhörighetskänslan. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att ta del i föreningens olika arrangemang och genom att nyttja dess tjänster.

Firmatecknare för Barents Literature Centre ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lund, Marina -Lundholm, Kjell Olof.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Barents Literature Centre ekonomisk förening och det är följande personer, Lund, Marina som är född 1963 och har titeln Extern VD, Andersson, Hans Ivar som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Balgård, Rolf Gunnar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Jan Verner som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Liljegren, Sylvi Inez som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Lund, Rolf Erling som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot.Lundholm, Kjell Olof som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Eva Maria som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Piippola, Irene Elisabeth som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES.Ylipiessa, Esa Matti som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES.Marainen, Tomas Salomon som är född 1945 och har titeln Suppleant.Vassilieva, Nadezhda som är född och har titeln Suppleant,Bosatt i land utanför EES.Westerås, Lene Elisabeth som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES.

Organisationsnummer för Barents Literature Centre ekonomisk förening är 769605-2831.