Lansjärvs Utveckling ek för

Norrbottens län

Information

Lansjärvs Utveckling ek för är ett av många bolag som finns i Överkalix. Det är nämligen den kommunen som Lansjärvs Utveckling ek för finns i och den tillhör även Norrbottens län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Lansjärvs Utveckling ek för som idag finns i Norrbottens län har varit registrerat sedan 1991-12-09. Men sedan 1995-01-01 så har Lansjärvs Utveckling ek för varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Ladstigen 28, 954 35, Gammelstad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Lansjärvs Utveckling ek för så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0926-30100.

Överkalix arbetar för att bolag som Lansjärvs Utveckling ek för ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Lansjärvs Utveckling ek för. Det finns flera bolag i Norrbottens län.

Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska in- tressen genom att bedriva och främja närings- och socialutveck- ling och verksamhet som möjliggör bygdens överlevnad. Den näring som ska bedrivas är bensinstation, bar, kiosk och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Lansjärvs Utveckling ek för är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Johansson, Erik Anders -Widetun, Nils Tomas.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Lansjärvs Utveckling ek för och det är följande personer, Johansson, Erik Anders som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven Erik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bror Erik som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Silverplats, Jan-Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Widetun, Nils Tomas som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Sigrid Gunvor som är född 1933 och har titeln Suppleant.Silverplats, Sven Rune som är född 1928 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Lansjärvs Utveckling ek för är 716465-4126.